Rok za slanje apstrakta rada za učešće na Prvom Međunarodnom Kongresu Traumatološke Asocijacije Jugoistočne Srbije – TASES 2024, produžava se do 01.03.2024. godine.

Radove slati na mejl: tajis2022@gmail.com

Prvi Kongres Traumatološke Asocijacije Jugoistočne Srbije akreditovan je od strane Lekarske Komore Srbije i Zdravstvenog saveta Srbije, pod evidencionim brojem A-1-23/24, kao međunarodni kongres iz oblasti ortopedije i traumatologije.

TRAUMATOLOŠKA ASOCIJACIJA JUGOISTOČNE SRBIJE

O nama

TRAUMATOLOŠKA ASOCIJACIJA JUGOISTOČNE SRBIJE – TAJIS
je nevladina, nestranačka, neprofitna, društveno-humanitarna, strukovna organizacija, u kojoj se dobrovoljno, na načelima interesnog organizovanja udružuju lekari koji se bave traumatologijom sa prostora jugoistične Srbije.

Asocijacija podstiče i koordinira aktivnost svojih članova i drugih subjekata na ostvarivanju sledećih ciljeva i zadataka:

 • Proučavanje najsavremenije literature i prikupljanje najnovijih saznanja u oblasti povreda i oboljenja koštano-zglobno-mišićnog sistema
 • Pomaganje drugim, posebno mlađim lekarima, da lakše dođu do novih saznanja u zemlji i inostranstvu
 • Intenzivno podsticanje kreativnog rada, čiji rezultati su od interesa za jednostavljenje i jeftinjenje lečenje povreda i oboljenja koštano-zglobno-mišićnog sistema, što u isto vreme doprinosi međunarodnoj reputaciji i prosperitetu naše zemlje
 • Praćenje i lično učešće u radu domaćih i međunarodnih stručnih i naučnih skupova
 • Saradnja sa relevantnim domaćim i stranim stručnjacima, uduženjima, kompanijama i organizacijama
 • Promovisanje filozofije prevencije nastanka komplikacija i invaliditeta kod ljudi koji su pretrpeli povrede ili koji imaju oboljenja koštano-zglobno-mišićnog sistema
 • Proučavanje mogućnosti hiruškog i konzervativnog lečenja preloma i drugih povreda koštano-zglobno-mišićnog sistema
 • Rad na naučno-istraživačkim projektima i analiza rezultata naučno-istraživačkih projekata i podsticanje razvoja ili usvajanja novih minimalno invazivnih metoda

Sedište Asocijacije je u instituciji predsednika Asocijacije. U trenutku osnivanja to je bila Klinika za ortopediju i traumatologiju, UKC Niš, Bul. dr Zorana Đinđića 48. Udruženje svoju delatnost ostvaruje na teritoriji Republike Srbije

Prvi Međunarodni Kongres Traumatološke Asocijacije Jugoistočne Srbije

TASES 2024

U ime Traumatološke Asocijacije Jugoistočne Srbije pozivamo Vas na Prvi Međunarodni Kongres TAJIS – TASES 2024, koji će se održati u periodu od 21.03. do 24.03.2024. godine u Nišu, u Tami Residence hotelima. www.tamiresidence.com

Kongres u Nišu biće nova prilika da obnovimo, učvrstimo i proširimo saznanja uz pomoć renomiranih domaćih i međunarodnih predavača iz naše oblasti.

Rok za slanje apstrakta rada za učešće na Prvom Međunarodnom Kongresu Traumatološke Asocijacije Jugoistočne Srbije – TASES 2024, produžava se do 01.03.2024. godine. Radove slati na mejl: tajis2022@gmail.com. Više informacija na stranici Prvog Kongresa.

Prvi Kongres Traumatološke Asocijacije Jugoistočne Srbije akreditovan je od strane Lekarske Komore Srbije i Zdravstvenog saveta Srbije, pod evidencionim brojem A-1-23/24, kao međunarodni kongres iz oblasti ortopedije i traumatologije. Kongres je akreditovan za lekare, medicinske sestre i tehničare.

Bodovi za učešće na kongresu:

 • Predavač po pozivu – 15 bodova
 • Usmena prezentacija – 13 bodova
 • Poster prezentacija – 11 bodova
 • Pasivno učešće – 10 bodova

Prvi Međunarodni Kongres Traumatološke Asocijacije Jugoistočne Srbije – TASES 2024 održava se pod pokroviteljstvom Narodne skupštine Republike Srbije, Ministarstva zdravlja Republike Srbije i Međunarodnog udruženja za ortopedsku hirurgiju i traumatologiju – SICOT.

44. SICOT Svetski Ortopedski Kongres:

https://sicot.eventsair.com/belgrade/

Kotizacija učesnika

Medicinske sestre i tehničari

Kotizacija bez smeštaja
50
 • Kotizacija sa smeštajem u jednokrevetnoj sobi na bazi 2 noćenja (420€)
 • Kotizacija sa smeštajem u dvokrevetnoj sobi na bazi 2 noćenja (360€)
 • Kotizacija sa smeštajem u jednokrevetnoj sobi na bazi 3 noćenja (480€)
 • Kotizacija sa smeštajem u dvokrevetnoj sobi na bazi 3 noćenja (420€)

Lekari

Kotizacija bez smeštaja
150
 • Kotizacija sa smeštajem u jednokrevetnoj sobi na bazi 2 noćenja (420€)
 • Kotizacija sa smeštajem u dvokrevetnoj sobi na bazi 2 noćenja (360€)
 • Kotizacija sa smeštajem u jednokrevetnoj sobi na bazi 3 noćenja (480€)
 • Kotizacija sa smeštajem u dvokrevetnoj sobi na bazi 3 noćenja (420€)
Popularno

Sve kotizacije, sa ili bez smeštaja, obuhvataju:

 • pristup svim predavanjima u toku trajanja kongresa
 • štampani materijal kongresa i izdavanje sertifikata o učešću na kongresu
 • koktel doborodošlice nakon otvaranja kongresa
 • 4 kafe pauze sa osveženjima
 • 2 radna ručka tokom trajanja kongresa
 • pozivnicu za Networking Event

Predavači

Prof. dr Ivan Micić

 • rukovodilac Klinike za ortopediju i traumatologiju UKC Niš
 • Medicinski fakultet Univerziteta u Nišu
 • Predsednik TAJIS-a

Prof. dr Saša Milenković

 • Klinika za ortopediju i traumatologiju UKC Niš
 • Medicinski fakultet Univerziteta u Nišu

Doc. dr Predrag Stojiljković 

 • Klinika za ortopediju i traumatologiju UKC Niš
 • Medicinski fakultet Univerziteta u Nišu

Prof. dr Radmilo Janković

 • rukovodilac Klinike za anesteziju i intenzivnu terapiju UKC Niš
 • Medicinski Fakultet Univerziteta u Nišu

Prof. dr Marko Mladenović

 • Klinika za ortopediju i traumatologiju UKC Niš
 • Toplička akademija strukovnih studija
Dr sc. med. Igor Kostić
 • Klinika za ortopediju i traumatologiju UKC Niš

Prof. dr Dragoljub Živanović

 • Klinika za dečju hirurgiju UKC Niš
 • Medicinski fakultet Univerziteta u Nišu

Prof. dr Marko Kadija

 • rukovodilac Klinike za ortopedsku hirurgiju i traumatologiju UKC Srbije
 • Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu

Prof. dr Goran Tulić

 • Klinika za ortopedsku hirurgiju i traumatologiju UKC Srbije
 • Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu

Prof. dr Zoran Baščarević

 • direktor Instituta za ortopediju Banjica
 • Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu

Prof. dr Nemanja Slavković

 • Institut za ortopediju Banjica
 • Medicinski Fakultet Univerziteta u Beogradu

Doc. dr Vladan Stevanović

 • Institut za ortopediju Banjica
 • Medicinski Fakultet Univerziteta u Beogradu

Doc. dr Darko Laketić

 • KBC Dragiša Mišović
 • Institut za anatomiju Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu

Doc. dr Predrag Rašović

 • upravnik Klinike za ortopedsku hirurgiju i traumatologiju KC Vojvodine
 • Medicinski fakultet Univerziteta u Novom Sadu

Asist. dr sc. med. Oliver Dulić

 • Klinika za ortopedsku hirurgiju i traumatologiju KC Vojvodine

Prof. dr Aleksandar Matić

 • rukovodilac Klinike za ortopedsku hirurgiju i traumatologiju UKC Kragujevac
 • Fakultet medicinskih nauka Univerziteta u Kragujevcu

Prim. dr Goran Vidić

 • direktor OB Aleksinac

Strani predavači:

Prof. dr In-Ho Jeon

 • Asan Medicinski Centar, Medicinski fakultet Ulsan u Seulu, Južna Koreja

Prof. dr Ng Wuey Min

 • Sanvej Medicinski Centar u Kuala Lumpuru, Malezija

Dr med. Christos Koukos

 • Institut za sportsku traumu i bol Solun, Grčka
 • Medicinski Centar Vupertal, Nemačka

Prof. dr Aashay Kekatpure

 • Medicinski fakultet Data Mege u Nagpuru, Indija

Dr Stefano Cattaneo

 • Civilna Bolnica Breša, Italija

Dr med. Yucheng Sun

 • Univerzitetska bolnica Univerziteta Nantong u Đangsuu, Kina

Assist. Prof. Jae-Man Kwak

 • Univerzitetska bolnica Eulji u Uijeongbuu, Južna Koreja

Dr Ji Ho Lee

 • Sent Meri Hrišćansa bolnica u Pohangu, Južna Koreja

Prof. dr Slavko Manojlović

 • ZU Dr Manojlović Banja Luka
 • OB Medigroup Beograd

Prim. dr sc. med. Bore Bakota

 • Tauern Klinika Mitersil i Cel, Austrija

Dr Njegoš Čvorak

 • Tauern Klinika Mitersil i Cel, Austrija

Prof. dr Viktor Kamnar

 • Bonica Adžibadem Sistina Skoplje, Severna Makedonija
 • Fakultet Medicinskih nauka Univerziteta Goce Delčev, Štip, Severna Makedonija
 

Partneri / Sponzori

Generalni Pokrovitelj Kongresa

Zlatni i Bronzani Sponzori Kongresa

Sponzori Kongresa

Kontaktirajte nas

Klinika za ortopediju i traumatologiju “Akademik prof. dr Milorad Mitković” Univerzitetski Klinički Centar Niš

Bulevar dr Zorana Đinđića 48

18000 Niš, Srbija

tajis2022@gmail.com

Traumatološka Asocijacija Jugoistočne Srbije

Niš, 2023. godine

Copyright @ TAJIS