Category: Kongres

 • Spisak prihvaćenih radova učesnika kongresa

  Galerija Kongres Program Kontakt Spisak prihvaćenih radova učesnika kongresa Sesija prihvaćenih radova lekara učesnika kongesa 1.Tretman distalnih kominutivnih preloma potkolenice Ilizarovljevom tehnikom  Autori: Lalić Ivica 1, Harhaji Vladimir 1, Dulić Oliver 2,3, Rašović Predrag 2,3, Janjić Nataša 2,3, Božović Aleksandar 4 1 Univerzitet Privredna akademija u Novom Sadu, Farmaceutski fakultet, Novi Sad, Srbija2 Univerzitet u…

 • Raspored po sesijama

  Galerija Kongres Program Kontakt Raspored predavanja po sesijama TASES 2024 Program (pdf) Galerija Kongres Program Kontakt Traumatološka Asocijacija Jugoistočne Srbije Niš, 2023. godine Copyright @ TAJIS

 • Formular za prijavu

  Galerija Kongres Program Kontakt Prijava za Prvi Kongres TAJIS Prvi kongres Traumatološke Asocijacije Jugoistočne Srbije biće održan od 21. do 24. marta 2024. godine u Nišu. Poštovane koleginice i kolege, dragi prijatelji, Na ovoj strani možete popuniti prijavni list za učešće na Kongresu. Sve kotizacije, sa ili bez smeštaja, sadrže: pristup svim predavanjima u toku…

 • Program Prvog Kongresa TAJIS

  Galerija Kongres Program Kontakt Program Prvog Kongresa TAJIS TASES 2024 Program (pdf) Program Prvog Kongresa TAJIS – Raspored predavanja po sesijama Galerija Kongres Program Kontakt Traumatološka Asocijacija Jugoistočne Srbije Niš, 2023. godine Copyright @ TAJIS

 • Treći Kongres TAJIS

  Treći Kongres TAJIS

  Galerija Kongres Program Kontakt Treći Kongres TAJIS Treći Kongres Traumatološke Asocijacije Jugoistočne Srbije Mart 2028. godine Uskoro opširnije Galerija Kongres Program Kontakt Traumatološka Asocijacija Jugoistočne Srbije Niš, 2023.  godine Copyright @ TAJIS

 • Drugi Kongres TAJIS

  Drugi Kongres TAJIS

  Galerija Kongres Program Kontakt Drugi Kongres TAJIS Drugi Kongres Traumatološke Asocijacije Jugoistočne Srbije Biće održan od 4. do 6. aprila 2025. godine Uskoro opširnije Galerija Kongres Program Kontakt Traumatološka Asocijacija Jugoistočne Srbije Niš, 2023. godine Copyright @ TAJIS

 • Prvi Kongres TAJIS

  Prvi Kongres TAJIS

  Galerija Kongres Program Kontakt Prvi Kongres TAJIS – TASES 2024 Prvi Međunarodni Kongres Traumatološke Asocijacije Jugoistočne Srbije – TASES 2024, biće održan od 21. do 24. marta 2024. godine u Nišu. Poštovane koleginice i kolege, dragi prijatelji, Velika nam je čast i zadovoljstvo da Vas pozovemo na Prvi kongres u organizaciji Traumatološke Asocijacije Jugoistočne Srbije…