Treći Kongres TAJIS

Treći Kongres Traumatološke Asocijacije Jugoistočne Srbije

Mart 2028. godine

Uskoro opširnije

Traumatološka Asocijacija Jugoistočne Srbije

Niš, 2023.  godine

Copyright @ TAJIS