Predsedništvo i članovi odbora Prvog Kongresa TAJIS

Predsednik Kongresa

Prof. dr Ivan Micić

Predsednik naučnog odbora

Mr. dr Saša Karaleić

Predsednik organizacionog odbora

Dr Miomir Kačarević

Doc. dr Predrag Stojiljković

Članovi naučnog odbora

Mr. dr Saša Karalejić

 • Klinika za ortopediju i traumatologiju UKC Niš

Prof. dr Radmila Matijević

 • Klinika za ortopedsku hirurgiju i traumatologiju KC Vojvodine, Novi Sad
 • Medicinski fakultet Univerziteta u Novom Sadu

Prof. dr Miroslav Milankov

 • Medicinski fakultet Univerziteta u Novom Sadu

Prof. dr Nobuyuki Yamamoto 

 • Medicinski fakultet Univerziteta Tohoku u Sendaju, Japan

Dr Erica Kholinne, MD, PhD

 • Bolnica Sent Karolus Univerziteta Trisakti u Džakarti, Indonezija

Dr Iman Widya Aminata

 • Nacionalna opšta bolnica “Fatmawati” Džakarta, Indonezija

Prof. dr Knut Beitzel

 • Klinika “ATOS Orthopark” Keln, Nemačka
 • Medicinski fakultet Tehničkog Univerziteta u Minhenu

Prof. dr Kyung-Hwan Koh

 • Asan Medicinski Centar Seul, Južna Koreja

Prof. dr Frank Martetschläger

 • Klinika ATOS Minhen, Nemačka
 • Medicinski fakultet Tehničkog Univerziteta u Minhenu

Članovi organizacionog odbora

Doc. dr Darko Laketić

Mr. dr Goran Vidić

Dr Slobodan Milenković

Dr Nebojša Jovanović

Dr Ivan Đorđević

Dr Miodrag Jovanović

Dr Boris Ravanić

Dr Ivica Rakić

Dr Predrag Pavlović

Dr Saša Stojanović

Dr Vladimir Jovanović

Dr sc. med. Igor Kostić

Prof. dr Marko Mladenović

Dr Katarina Kutlešić Stojanović

Dr Tamara Ćirić

Dr Ivan Golubović

Dr Goran Stojiljković

Dr Srđan Vasković

Dr Ivan Stanković

Dr sc. med. Asen Veličkov

Dr Mladen Stojanović

Dr Miloš Nagorni

Traumatološka Asocijacija Jugoistočne Srbije

Niš, 2023. godine

Copyright @ TAJIS