Author: support

 • Spisak prihvaćenih radova učesnika kongresa

  Galerija Kongres Program Kontakt Spisak prihvaćenih radova učesnika kongresa Sesija prihvaćenih radova lekara učesnika kongesa 1.Tretman distalnih kominutivnih preloma potkolenice Ilizarovljevom tehnikom  Autori: Lalić Ivica 1, Harhaji Vladimir 1, Dulić Oliver 2,3, Rašović Predrag 2,3, Janjić Nataša 2,3, Božović Aleksandar 4 1 Univerzitet Privredna akademija u Novom Sadu, Farmaceutski fakultet, Novi Sad, Srbija2 Univerzitet u…

 • Raspored po sesijama

  Galerija Kongres Program Kontakt Raspored predavanja po sesijama TASES 2024 Program (pdf) Galerija Kongres Program Kontakt Traumatološka Asocijacija Jugoistočne Srbije Niš, 2023. godine Copyright @ TAJIS

 • Formular za prijavu

  Galerija Kongres Program Kontakt Prijava za Prvi Kongres TAJIS Prvi kongres Traumatološke Asocijacije Jugoistočne Srbije biće održan od 21. do 24. marta 2024. godine u Nišu. Poštovane koleginice i kolege, dragi prijatelji, Na ovoj strani možete popuniti prijavni list za učešće na Kongresu. Sve kotizacije, sa ili bez smeštaja, sadrže: pristup svim predavanjima u toku…

 • Odbori

  Galerija Kongres Program Kontakt Predsedništvo i članovi odbora Prvog Kongresa TAJIS Predsednik Kongresa Prof. dr Ivan Micić Predsednik naučnog odbora Mr. dr Saša Karaleić Predsednik organizacionog odbora Dr Miomir Kačarević Doc. dr Predrag Stojiljković Članovi naučnog odbora Mr. dr Saša Karalejić Klinika za ortopediju i traumatologiju UKC Niš Prof. dr Radmila Matijević Klinika za ortopedsku…

 • Program Prvog Kongresa TAJIS

  Galerija Kongres Program Kontakt Program Prvog Kongresa TAJIS TASES 2024 Program (pdf) Program Prvog Kongresa TAJIS – Raspored predavanja po sesijama Galerija Kongres Program Kontakt Traumatološka Asocijacija Jugoistočne Srbije Niš, 2023. godine Copyright @ TAJIS