Prijava za Prvi Kongres TAJIS

Prvi kongres Traumatološke Asocijacije Jugoistočne Srbije biće održan od 21. do 24. marta 2024. godine u Nišu.

Poštovane koleginice i kolege, dragi prijatelji,

Na ovoj strani možete popuniti prijavni list za učešće na Kongresu.

Sve kotizacije, sa ili bez smeštaja, sadrže:

  • pristup svim predavanjima u toku trajanja kongresa
  • štampani materijal i izdavanje sertifikata za učešće na Kongresu
  • koktel dobrodošlice nakon otvaranja kongresa
  • 4 pauze za kafu sa osveženjem predvidjene programom
  • 2 radna ručka u toku održavanja kongresa;
  • 1 pozivnicu za Networking Event

Traumatološka Asocijacija Jugoistočne Srbije

Niš, 2023. godine

Copyright @ TAJIS