Prvi Kongres TAJIS - TASES 2024

Prvi Međunarodni Kongres Traumatološke Asocijacije Jugoistočne Srbije – TASES 2024, biće održan od 21. do 24. marta 2024. godine u Nišu.

Poštovane koleginice i kolege, dragi prijatelji,

Velika nam je čast i zadovoljstvo da Vas pozovemo na Prvi kongres u organizaciji Traumatološke Asocijacije Jugoistočne Srbije koji će biti održan od 21. do 24. marta 2024. godine u Nišu, u Tami Residence hotelima.

Organizacija Prvog Međunarodnog Kongresa Traumatološke Asocijacije Jugoistočne Srbije je rezultat dugotrajnog napornog rada i naše želje da nas okupi i usmeri ka zajedničkom cilju – uspešnijem lečenju naših pacijenata.

Nadamo se da će ovaj međunarodni kongres  pružiti priliku za nesebičnu razmenu i širenje novih iskustava i znanja, kreativnu diskusiju i uspostavljanje novih prijateljstava.

Prvi Međunarodni Kongres Traumatološke Asocijacije Jugoistočne Srbije akreditovan je od strane Lekarske Komore Srbije i Zdravstvenog saveta Srbije, pod evidencionim brojem A-1-23/24, kao međunarodni kongres iz oblasti ortopedije i traumatologije. Kongres je akreditovan za lekare, medicinske sestre i tehničare.

Bodovi za učešće na kongresu:

 • Predavač po pozivu – 15 bodova
 • Usmena prezentacija – 13 bodova
 • Poster prezentacija – 11 bodova
 • Pasivno učešće – 10 bodova

Prvi Međunarodni Kongres Traumatološke Asocijacije Jugoistočne Srbije – TASES 2024 održava se pod pokroviteljstvom Narodne skupštine Republike Srbije, Ministarstva zdravlja Republike Srbije i Međunarodnog udruženja za ortopedsku hirurgiju i traumatologiju – SICOT.

PRIJAVA RADOVA ZA UČEŠĆE NA KONGRESU

Radove za učešće na Kongresu treba poslati na adresu tajis2022@gmail.com ne kasnije od 01.03.2024. godine pri čemu se treba držati sledećih instrukcija:

 1. Prihvaćeni radovi biće prezentovani na Sesiji Prihvaćenih radova učesnika Kongresa
 2. Pri pisanju abstakta koristiti font Times New Roman sa veličinom slova 12
 3. Abstrakt treba da sadrži:
 • Naslov rada BOLDOVAN
 • Prezime i ime autora i koautora u radu ITALIC – PODVUĆI IZLAGAČA RADA
 • Instituciju iz koje dolaze autor i koautori
 • Struktura rada: Uvod, Cilj rada, Materijali i Metode, Rezultati, Zaključak
 • 2 – 5 Ključnih reči

Abstrakt ne treba da bude duži od 250 reči

Partneri / Sponzori

Generalni Pokrovitelj Kongresa

Zlatni i Bronzani Sponzori Kongresa

Sponzori Kongresa

Traumatološka Asocijacija Jugoistočne Srbije

Niš, 2023. godine

Copyright @ TAJIS