Kontaktirajte nas

Za sva pitanja u vezi kongresa i članstva u udruženju.

e-mail: tajis2022@gmail.com

Traumatološka Asocijacija Jugoistočne Srbije

Niš, 2023. godine

Copyright @ TAJIS