Program Kongresa

Satnica Prvog Međunarodnog Kongresa TAJIS – po danima

Traumatološka Asocijacija Jugoistočne Srbije

Niš, 2023. godine

Copyright @ TAJIS