Spisak prihvaćenih radova učesnika kongresa

Sesija prihvaćenih radova lekara učesnika kongesa

1.Tretman distalnih kominutivnih preloma potkolenice Ilizarovljevom tehnikom 

Autori: Lalić Ivica 1, Harhaji Vladimir 1, Dulić Oliver 2,3, Rašović Predrag 2,3, Janjić Nataša 2,3, Božović Aleksandar 4

1 Univerzitet Privredna akademija u Novom Sadu, Farmaceutski fakultet, Novi Sad, Srbija
2 Univerzitet u Novom Sadu, Medicinski fakultet, Novi Sad, Srbija
3 Klinika za ortopedsku hirurgiju i traumatologiju, KC Vojvodine, Novi Sad, Srbija
4  Univerzitet u Prištini, Medicinski fakultet – Kosovska Mitrovica, KBC Kosovska Mitrovica, Kosovska Mitrovica, Srbija

2. Periprotetski prelomi kuka naša iskustva i preporuke lečenja

Autori: Gvozdenović Nemanja 1,2 , Radić Srđan 1,2 , Lekić Igor 1,2 , Vukosav Nikola 1,2 , Karan Saša1,2 ,  Šarac Srđan 1,2 , Gojković Zoran1,2

1 Univerzitet u Novom Sadu, Medicinski fakultet, Novi Sad, Srbija
2 Klinika za ortopedsku hirurgiju i traumatologiju, KC Vojvodine, Novi Sad, Srbija

3. Anterior knee pain after reconstruction of anterior cruciate ligament

Autori: Milankov M 1, Krstic V 2, Vukosav N 3, Bjelobrk M 3

1 Poliklinika Milankov Med, Novi Sad, Serbia,
2 Poliklinika Sport Medica, Novi Sad, Serbia,
3 Department of Orthopaedic Surgery and Traumatology, Clinical Center of Vojvodina, Medical Faculty of Novi Sad, Novi Sad, Serbia

4. Primena neresorptivnih traka u lečenju preloma olekranona. Prikaz nove operativne tehnike

Autori: Glišić Miodrag 1,2, Stevanović Vladan 1,2, Jevtić Aleksandar 1,2, Daković Ljubomir ¹, Čučaković Filip ¹

¹ Institut za ortopediju Banjica, Beograd, Srbija
² Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd, Srbija

5. Operativno lečenje preloma lateralnog okrajka klavikule „AC TightRope“ tehnikom. Prikaz slučaja

Autori: Surla Petar, Sekulić Jovan, Mikalački Mihajlo, Mihajlov Ivan, Dragić Ilija, Kukić Milan

OB “Đorđe Jovanović”, Zrenjanin, Srbija

6. Efikasnost i izazovi hirurške rekonstrukcije ekstenzornog mehanizma u tretmanu recidivantne luksacije čašice kolena

Autori: Milankov Vukadin 1,2, Đan Vladimir 1, Marcikić Aleksandar 1, Gajdobranski Đorđe 1,2

1 Institut za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine, Novi Sad, Srbija
2 Univerzitet u Novom Sadu, Medicinski fakultet, Novi Sad, Srbija

7. Hirurško lečenje ipsilateralnog preloma vrata i dijafize butne kosti i komplikacije. Prikaz slučaja

Autori: Milutinović Miljana 1, Stojanović Saša 2, Stojiljković Predrag 2,3, Micić Ivan 2,3, Milanović Pavle 2, Krstić Andrija 4

1 OB Aleksinac, Aleksinac, Srbija
2 Klinika za ortopediju i traumatologiju „Akademik prof. dr Milorad Mitković“, UKC Niš, Niš, Srbija
3 Univerzitet u Nišu, Medicinski fakultet, Niš, Srbija
4 OB Leskovac, Leskovac, Srbija

8. Transosealna osteosinteza u lečenju akutnih i nesraslih preloma nadlaktice

Autori: Lalić Ivica 1, Harhaji Vladimir 1, Dulić Oliver 2,3, Rašović Predrag 2,3, Nataša Janjić 2,3, Božović Aleksandar 4

1 Univerzitet Privredna akademija u Novom Sadu, Farmaceutski fakultet, Novi Sad, Srbija
2 Univerzitet u Novom Sadu, Medicinski fakultet, Novi Sad, Srbija
3 Klinika za ortopedsku hirurgiju i traumatologiju, KC Vojvodine, Novi Sad, Srbija
4  Univerzitet u Prištini, Medicinski fakultet – Kosovska Mitrovica, KBC Kosovska Mitrovica, Kosovska Mitrovica, Srbija

9. Spoljna fiksacija u lečenju zatvorenih preloma humerusa – prikaz slučajeva

Autori: Mitković Milan1,2, Milenković Saša1,2, Micić Ivan1,2, Stojiljković Predrag1,2, Stojanović Mladen1, Kostić Nikola1

1 Klinika za ortopediju i traumatologiju „Akademik prof. dr Milorad Mitković“, UKC Niš, Niš, Srbija
2 Univerzitet u Nišu, Medicinski fakultet, Niš, Srbija

10. Multipno povređivanje donjeg ekstremiteta frezom. Prikaz slučaja

Autori: Stojiljković Aleksandra, Stojiljković Predrag

Univerzitet u Nišu, Medicinski fakultet, Niš, Srbija

11. Operativno lečenje preloma lateralnog kondila humerusa – prikaz slučaja

Autori: Milenković Bojan, Tatić Miroslav, Timotijević Slađan, Bilanović Miljan, Ristić Dejan, Pajić Aleksandar, Vlašić Velimir, Bokun Željko, Jelić Marinko, Rošul Veljko, Cvijić Luka

KBC Bežanijska kosa, Beograd, Srbija

12. Postoperativni delirijum: patofiziologija, faktori rizika, dijagnoza, prevencija i lečenje

Autori: Stamenić Sonja , Jevtić Radomir, Pešić Sunčica, Veličković Kristina, Kocić Biljana

Klinika za anesteziju i intenzivnu terapiju, UKC Niš, Niš, Srbija

13. Hirurško lečenje ipsilateralnog preloma dijafize butne kosti i medijalnog kondila femura. Prikaz slučaja

Autori: Stojiljković Aleksandra, Stojiljković Predrag

Univerzitet u Nišu, Medicinski Fakultet, Niš, Srbija

14. Povrede vratne kičme kod starijih – iskustvo iz Trauma centra I nivoa

Autori: Vasić Miloš ², Novaković Uroš ², Mladenović Miloš ², Tulic Ivan ², Teodosić Valerija ², Zagorac Slaviša ¹,²

1 Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd, Srbija
2 Klinika za Ortopedsku hirurgiju i traumatologiju, UKC Srbije, Beograd, Srbija

15. Preoperativno merenje ugla distalne resekcije femura pacijentima planiranih za totalnu artroplastiku kolena

Autori: Timotijević Slađan, Ristić Dejan, Bilanović Miljan, Milenković Bojan, Tatić Miroslav, Bokun Željko, Vlašić Velimir, Jelić Marinko, Rošul Veljko, Cvijić Luka

KBC Bežanijska kosa, Beograd, Srbija

16. Poređenje dva hirurška pristupa u Gartland III tipu suprakondilarnog preloma nadlaktice u dece

Autori: Bojović Nikola, Živanović Dragoljub, Marjanović Zoran, Janković Goran, Konstantinović Strahinja, Janković Aleksandar

Klinika za dečju hirurgiju, ortopediju i traumatologiju, UKC Niš, Niš, Srbija
Univerzitet u Nišu, Medicinski fakultet, Niš, Srbija

17. Prikaz pacijenta sa traumatskom osteohondralnom lezijom na lateralnom kondilu femura tretiran autolognim usitnjenim hrskavičavim implantatom

Autori: Milanović Pavle 1, Pavlović Predrag 1, Micić Ivan 1,2, Milenković Saša 1,2, Glišić Miodrag 3,4, Krstić Andrija 5, Milutinović Miljana 6

1 Klinika za ortopediju i traumatologiju “Akademik prof. dr Milorad Mitković”, Niš, UKC Niš, Srbija
2 Univerzitet u Nišu, Medicinski fakultet, Niš, Srbija
3 Institut za ortopediju Banjica, Beograd, Srbija
4 Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd, Srbija
5 OB Leskovac, Leskovac, Srbija
6 OB Aleksinac, Aleksinac, Srbija

18. Osteosinteza transtrohanternog preloma gornjeg okrajka butne kosti obostrano intramedularnim klinovima u jednim aktu

Autori: Milović M, Latković M

OB Vrbas, Vrbas, Srbija

19. Segmental humeral head reconstruction in patients with chronic posterior dislocations of the humerus

Autori: Ninković Srđan, Milankov Vukadin, Tošić Milan, Majkić Milan, Baljak Branko, Milinkov Milan, Obradović Mirko

Department of Orthopaedic Surgery and Traumatology, Clinical Center of Vojvodina, Medical Faculty of Novi Sad, Novi Sad, Serbia

20. Komplikacije hirurškog lečenja preloma acetabuluma

Autori: Milenković Saša

Klinika za ortopedsku hirurgiju i traumatologiju “Akademik prof. dr Milorad Mitković”, Niš, UKC Niš, Srbija,
Univerzitet u Nišu, Medicinski fakultet, Niš, Srbija

21. Lečenje otvorenih preloma potkolenice. Prikazi slučaja

Autori: Golubović Ivan 1,  Stojiljković Predrag 1,3,  Golubović Ivana 1,  Lazarević Milan 1,3,  Radojković Milan 1,3,  Đinđić Boris 1,3, Kutlešić Stojanović Katarina 1, Ille Mihailo 2, Golubović Zoran 1,3

1 UKC Niš, Niš, Srbija 
2 Klinika za Ortopedsku hirurgiju i traumatologiju, UKC Srbije, Beograd, Srbija
3 Univerzitet u Nišu, Medicinski fakultet, Niš, Srbija

22. Lečenje ratnih rana ekstremiteta. Prikazi slučaja

Autori: Golubović Ivan 1,  Stojiljković Predrag 1,3,  Golubović Ivana 1,  Lazarević Milan 1,3,  Radojković Milan 1,3,  Đinđić Boris 1,3, Kutlešić Stojanović Katarina 1, Ille Mihailo 2, Golubović Zoran 1,3

1 UKC Niš, Niš, Srbija 
2 Klinika za Ortopedsku hirurgiju i traumatologiju, UKC Srbije, Beograd, Srbija
3 Univerzitet u Nišu, Medicinski fakultet, Niš, Srbija

23. Hirurško lečenje trohanternih i subtrohanternih preloma butne kosti Trigen Intertan intramedularnim klinom

Autori: Nagorni Miloš 1, Stojiljković Predrag 1,2

1 Klinika za ortopediju i traumatologiju “Akademik prof. dr Milorad Mitković”, UKC Niš, Niš, Srbija
2 Univerzitet u Nišu, Medicinski fakultet, Niš, Srbija

24. Lečenje ipsilateralnog preloma dijafize i hirurškog vrata humerusa – Prikaz slučaja

Autori: Veličkov Asen 1, Micić Ivan 1,2, Milenković Saša 1,2, Predrag Stojiljković 1,2

1 Klinika za ortopediju i traumatologiju “Akademik prof. dr Milorad Mitković”, UKC Niš, Niš, Srbija
2 Univerzitet u Nišu, Medicinski fakultet, Niš, Srbija

25. Samodinamizirajući unutrašnji fiksator sa kondilarnom jedinicom Mitković u lečenju suprakondilarnog periprotetičnog preloma femura. Prikaz slučaja

Autori: Ćirić Tamara 1, Stojiljković Predrag 1,2

1 Klinika za ortopediju i traumatologiju “Akademik prof. dr Milorad Mitković”, UKC Niš, Niš, Srbija
2 Univerzitet u Nišu, Medicinski fakultet, Niš, Srbija

26. Radiofrekventn ablacija kao nova terapijska opcija u terapiji bola kod osteoartritisa kolena 

Autori: Jovanovic Vladimir 1,3, Jovanovic Jelena 2,3, Jovanovic Marko 3 

1 Klinika za ortopediju i traumatologiju „Akademik prof. dr Milorad Mitković“, UKC Niš, Niš, Srbija
2 Toplička akademija strukovnih studija, Prokuplje, Srbija
3 Poliklinika Naissa, Niš, Srbija

27. Povreda u ulnarnom delu ručnog zgloba praćena hipotrofijom tenara

Autori: Kutlešić Stojanović Katarina 1, Mitković Milan 1,2, Stojanović Mladen 1, Kostić Nikola 1

1 Klinika za ortopediju i traumatologiju “Akademik prof. dr Milorad Mitković”, UKC Niš, Niš, Srbija
2 Univerzitet u Nišu, Medicinski fakultet, Niš, Srbija

28. Revision Total Knee Surgery: Our Experiene

Autori: Viktor Kamnar 1,2, Igor Kaftandziev 1,2, Damjan Pavlov 1, Milenko Kostov 3, Dora Kamnar 4

1 Department of Traumatology and Orthopedics, Clinical Hospital “Acibadem Sistina”, Skopje, North Macedonia
2 Faculty of Medical Sciences, University “Goce Delcev”, Štip, North Macedonia
3 Department of Neurosurgery, Clinical Hospital “Acibadem Sistina”, Skopje, North Macedonia
4 Faculty of Medicine, University “Ss. Cyril and Methodius”, Skopje, North Macedonia

Sesija medicinskih sestara i tehničara

1. Uloga zdravstvenih radniika u zbrinjavanju politraumatizovanih pacijenta

Autor: Tasić Anita

Klinika za ortopediju i traumatologiju “Akademik prof. dr Milorad Mitković”, UKC Niš, Niš, Srbija

2. Uloga instrumentarke u intramedularnoj fiksaciji femura. Prikaz slučaja

Autor: Popović Marija 

OB Leskovac, Leskovac, Srbija

3. Priprema instrumetarke za debridman ili čišćenje rane

Autor: Kostić Marija

OB Leskovac, Leskovac, Srbija

4. Nega pacijenata sa otvorienim prelomima ekstremiteta

Autor: Stanković Snežana

Klinika za ortopediju i traumatologiju “Akademik prof. dr Milorad Mitković”, UKC Niš, Niš, Srbija

5. Uloga instrumentarke u operaciji ugradnje endoproteze kolena

Autor: Zlatković Ljiljana

Klinika za ortopediju i traumatologiju “Akademik prof. dr Milorad Mitković”, UKC Niš, Niš, Srbija

Traumatološka Asocijacija Jugoistočne Srbije

Niš, 2023. godine

Copyright @ TAJIS